Toekomstbestendig wonen

Toekomstbestendig wonen is een hot item. Het is noodzaak om bewuster met de aarde om te gaan. Wereldwijd zien we de temperaturen stijgen, de vervuiling toenemen en de hoeveelheid grondstoffen in vlot tempo afnemen. De Nederlandse regering stuurt daarom actief aan op duurzamer gedrag van bewoners. Zij stimuleert het energiezuiniger inrichten van woningen en het duurzamer opwekken van energie. We moeten energieneutraal gaan wonen én aardgasvrij.

Aardbevingsbestendig bouwen
In Groningen en omgeving betekent toekomstbestendig wonen behalve het verduurzamen van een woning ook dat deze aardbevingsbestendig moet zijn. Aardgasvrij heeft hier een nog grotere lading dan landelijk het geval is: door de aardgaswinning komen in dit gebied aardbevingen voor. Sinds 2013 nemen deze in aantal en zwaarte toe met veel schade tot gevolg.

  • versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post
  • van wijnen, quakeshield, urgenda, ten post, 3x beter, versterken, verduurzamen, verbeteren, thuisbaas, samenwerking, groningen, aardbevingsgebied, postkoamer
  • versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post

Groningers zitten klem
Zij zijn gehecht aan hun woning, maar voelen zich hier niet meer veilig. Pasklare oplossingen om bestaande woningen aardbevingsbestendig te maken, lijken nog niet beschikbaar. En wanneer verbouwplannen gemaakt worden, lijkt het tegelijkertijd verduurzamen van de woning een onneembare hindernis. Het liefst blijven bewoners zo lang mogelijk zo comfortabel mogelijk wonen in het aigen hoes.

Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda namen het initiatief om deze woning toekomstbestendig te maken. De partijen willen de Groningers helpen om hen weer prettig te laten wonen in hun eigen woning. Voor nu én de toekomst.

Versterken, verduurzamen, verbeteren
De drietrapssprong versterken, verduurzamen en verbeteren is hierbij benodigd. Vanuit een groot gevoel voor maatschappelijk belang werken de initiatiefnemers gezamenlijk en elk vanuit hun eigen expertise aan deze opgave. Van Wijnen kocht de woning in Ten Post om de versterkings-, verduurzamings- en verbetermogelijkheden in de praktijk te kunnen onderzoeken. Van de woningen die versterkt moeten worden, is een flink aantal woningen van een vergelijkbaar type.

De initiatiefnemers investeren in kennis en ervaring om het gebied veiliger en leefbaarder te maken.