Initiatiefnemers

Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda hebben gezamenlijk het initiatief genomen om kennis en ervaring op te doen met het tegelijkertijd versterken en verduurzamen van woningen. De partners erkennen de problematiek in het Groningse gebied en grijpen de uitdaging met beide handen aan. Samen willen zij het gebied weer veilig en leefbaar maken.

Als betrokken vakliefhebbers kijken we voorbij de techniek. Want: wat brengt een gebouw tot leven? In de afgelopen honderd jaar hebben wij geleerd dat het niet in de stenen zit, maar in de mensen. Door in gebouwen te wonen, werken, leren, zorgen en recreëren krijgt een ruimte of plek pas écht betekenis.

Van Wijnen zoekt in elk opgave de verbinding met bewoners, klanten, de directe omgeving en vakgenoten. Samen bouwen we graag aan ruimte voor een beter leven. Zo staat ons werk nooit op zichzelf, maar houdt het voor zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk zijn waarde. Dat noemen we meer dan bouwen

Vanuit een sterke regionale betrokkenheid en de ambitie om tot een innovatief product te komen is QuakeShield ontstaan, ontwikkeld door de Groningse bedrijven SealteQ en Koninklijke Oosterhof Holman. Toen de aardbevingsproblematiek in 2012 serieuze vormen begon aan te nemen, besloten ze zelf een product te ontwikkelen om gebouwen preventief te versterken.

In eigen beheer en onder toezicht van TU Delft en Eindhoven hebben de initiatiefnemers het product en de testapparatuur zelf ontwikkeld en gebouwd. De testapparatuur is inmiddels overgedragen aan BuildinG. Zo blijft de opgedane kennis verankerd in de regio en het regionale onderwijs. Ook kan de samenwerking met het Groningse MKB verder worden uitgewerkt.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Want grondstoffen worden steeds schaarser en het klimaat verandert veel te snel. Als zelfstandige stichting streven wij naar een circulaire economie, die draait op duurzame energie en groene grondstoffen.

Met doorbraakinitiatieven laten we zien dat er veel meer mogelijk is dan vaak wordt gedacht. Zo is ook ons initiatief ThuisBaas ontstaan. ThuisBaas ondersteunt particulieren bij het energieneutraal maken van hun woning. Verwarmen en koken wordt geëlektrificeerd en op het eigen perceel wordt alle benodigde elektriciteit opgewekt. Dankzij de eenmalige investering is de woning ‘nul op de meter’. ThuisBaas levert maatwerk omdat huizen verschillen en bewoners nog meer.