Hoeveel versterking heeft mijn woning nodig en waarom?

13.07.2018

10:00

Om mijn woning te versterken, moest er eerst uitgerekend worden hoeveel versterking mijn woning nodig had. Hoe wordt de versterking uitgerekend? Rinse Wiersum, ingenieur bij W2N engineers, heeft mijn constructie uitgerekend en legt het mij uit.

Uitrekenen van de horizontale kracht

Als er een aardbeving is, drukt er een ‘horizontale kracht’ (dwarskracht) op jouw woning. De ingenieur gaat uitrekenen hoeveel horizontale kracht er op jouw woning komt te staan. Bestaat er dan ook een verticale kracht? Nee, dat is het (dode) gewicht van de materialen van jouw woning.

Stap 1 welke cijfers horen bij mijn woning?

Eerst wordt de belasting bepaald van de krachten die drukken op de woning. Via Seismischekrachten.nen.nl kun je je woning zoeken op de kaart en zien welke krachten er drukken op jouw woning. Dit is een webtool die je laat zien wat voor aardbevingsbewegingen er zijn bij een zelfgekozen herhalingstijd op een specifieke locatie in Noordoost Nederland. Dit betekent dat de cijfers verwachtingen zijn!

De dataset van mijn woning is van 22-06-2017. Ik ga uit van een herhalingstijd van aardbevingen eens in de 475 jaar. Hieronder zie je de grafiek met de parameters (variabelen). Wat betekent die grafiek?

versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post

Deze grafiek geeft de cijfers weer die Rinse Wiersum heeft gebruikt om uit te rekenen hoeveel versterking mijn woning nodig heeft.

Stap 2 welke krachten drukken op mijn woning?

Vervolgens rekent Rinse uit wat het gewicht van mijn woning is. Het gewicht van mijn woning is bijna 124.000 kg. Dat is het gewicht van ongeveer 100 auto’s. Bij de grafiek kun je vervolgens kijken naar de parameter agS [g], dat is de versnelling. De versnelling betekent de grondversnelling, dus hoe snel de grond meetrilt door de aardbeving.

De rekensom is dan als volgt: horizontale kracht van de aardbeving = gewicht van de woning x versnelling. Oftewel F = M x A. Dat is de wet van Newton!

versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post

Stap 3 hoeveel kracht drukt er op mijn woning?

Hier zie je een doorsnede van mijn woning die is verdeeld in verdiepingen. In de tabel zie je hoeveel kracht (kN) er in totaal op mijn woning drukt en hoe zwaar mijn woning is (kg).

versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post

Stap 4 hoe drukt die aardbeving op mijn woning? Hoe zijn die krachten verdeeld?

Tijdens een aardbeving wordt een deel van het gewicht van de woning (de verticale belastingen) als horizontale belasting per verdieping van de woning afgedragen. Zo krijg je een tweedeling: de begane grond en de eerste verdieping met de zolder.

  • M1 (in de tekening): de belastingen uit de kap, van de wanden/gevels op de verdieping, de halve hoogte van de wanden en gevels op de begane grond plus de belasting van de verdiepingsvloer, worden tijdens een aardbeving naar de verdiepingsvloer (eerste verdieping) afgedragen.
  • M0 (in de tekening): belastingen uit de halve hoogte van de wanden en gevels op de begane grond plus de belasting van de begane grond zelf, worden tijdens een aardbeving naar de begane grondvloer afgedragen.

Stap 5 hoeveel versterking heeft mijn woning nodig en waarom?

Als je de kracht op de bouwconstructie zet, kan je berekenen of de bouwconstructie daar sterk genoeg voor is. De onderdelen die niet sterk genoeg zijn, moeten versterkt worden. De kap, verdiepingsvloer, topgevels en enkele wanden op de begane grondvloer zijn niet sterk genoeg. Daarnaast zijn de koppelingen tussen deze onderdelen niet sterk genoeg. Windbelasting kan afgedragen worden door de wrijving van een balk op een muur. De kracht bij een aardbeving is groter waardoor je de koppeling moet versterken. De kap wordt versterkt door deze stijf te maken door middel van multiplex beplating. Hetzelfde geldt voor de vloer. De wanden worden versterkt door koolstofstrips (QuakeShield). De koppelingen worden gemaakt met stalen ankers en houten balken.

De richtlijn voor de versterking

Mijn woning moet versterkt worden met een aardbevingsbestendige constructie. In mijn woning wordt die constructie gemaakt door QuakeShield toe te passen. Die aardbevingsbestendige constructie moet voldoen aan een norm, de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR)-norm. De versterking voor mijn woning is uitgerekend met de NPR 9998:2017. Deze norm duidt aan waar de constructie in mijn woning aan moet voldoen om aardbevingsbestendig te zijn.

Ik snap dat niet iedereen zo’n gedetailleerde uitleg van de berekening van zijn of haar woning wil ontvangen. Mijzelf biedt het een stuk rust om te weten hoe deze tot stand is gekomen en dat deze gestoeld is op landelijk vastgestelde richtlijnen. Nu weet ik zeker dat de constructie er straks weer helemaal tegen aan kan!