Het uitvoeren van de versterking in stappen

02.07.2018

14:00

Ik kan weer veilig en onbezorgd wonen! De afgelopen weken is mijn woning versterkt. De doorlopen stappen en wijzigingen in de constructie volgde ik op de voet. Het proces vond ik indrukwekkend en deel ik graag.

De originele staat

In mijn woning vormden de muren van metselwerk altijd de stevige basis. Deze droegen de houten verdiepingsvloer en de balklagen van het dak. Ook zorgden deze muren voor de stabiliteit van de gehele woning. Helaas is het metselwerk niet goed in staat om de krachten van een aardbeving op te vangen. De muren worden instabiel, kunnen gaan scheuren of bezwijken. QuakeShield levert een oplossing bij de bron en versterkt het metselwerk direct, zodat de stabiliteit van de gehele woning gewaarborgd blijft. Dat verhaal beviel mij wel, maar hoe gaat dit nu in zijn werk?

 

Schijfwerking

Ik kreeg een lesje constructieleer. Bij het gebruik van QuakeShield is het belangrijk dat er gewerkt wordt met stijve oppervlakken of ‘schijven’ in de constructie. Deze schijven zijn op zichzelf staand sterk en dragen hun gewicht af op een onderliggende sterke en stijve schijf. De schijven in mijn woning worden straks onder andere gevormd door de kapconstructie en de houten verdiepingsvloer. Daarom werden deze voorzien van een stevige laag plaatmateriaal van OSB. Het stappenplan ging van start.

Stap 1 versterken metselwerk wanden

Stap 1 vormt de versteviging van het metselwerk zelf. QuakeShield bracht koolstrofstrips aan in de wand, waardoor het metselwerk ook geschikt werd om trekkrachten op te vangen. Dit zijn krachten die bij een aardbeving op de constructie werken. Met flexibele epoxy werden de strips en het metselwerk onderling met elkaar verbonden. Ook de metselwerk wand vormt zo een schijf, die krachten uit verschillende richtingen (loodrecht en evenwijdig) kan opvangen. Om tot slot deze schijf met de fundering te verbinden, worden er ankers ingeboord aan het uiteinde van de wanden.

ersterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post, building

Zie hier QuakeShield in het metselwerk.

versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post

Zie hier de ankers.

Stap 2 schijfwerking kapconstructie

In de kapconstructie werd één OSB-plaat aangebracht om de schijfwerking te vergroten. Deze platen werden vervolgens gekoppeld aan de sporenconstructie in het dak. Ook werd de dakconstructie rondom verbonden aan de onderliggende constructie door middel van koppelstrips of muurplaatankers. Alle onderdelen stonden dus weer stevig met elkaar in verbinding.

versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post, building

De kapconstructie en de bovenverdieping.

Stap 3 versterken verdiepingsvloer

De volgende schijf bestaat uit de verdiepingsvloer. Deze ontstond door op de verdiepingsvloer een dubbele OSB-plaat aan te brengen van 18 mm per plaat, die om de 10 cm vastgeschroefd is in de vloerbalk.

versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post

Stap 4 koppelen verdiepingsvloer en stabiliteitswanden begane grond

De één na laatste stap betrof de koppeling tussen de verdiepingsvloer en de onderliggende wanden. Deze koppeling ontstond door rondom klossen aan te brengen bij de bestaande constructie. Zo werd de balklaag als het ware ‘opgesloten’ en dus stijf.

ersterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post, building

Stap 5 vergroten capaciteit muurplaat

De muurplaat vormt de overgang tussen de kapconstructie en de onderliggende metselwerk wanden. Hier komen dus veel krachten samen. Daarom is het belangrijk om juist dit onderdeel van de constructie ook te verstevigen. De muurplaat is berekend op de horizontale krachten van de wind. Deze krachten zijn echter kleiner dan de krachten die bij een aardbeving vrijkomen. De capaciteit van de muurplaat wordt vergroot om bij te dragen aan de ‘stijfheid’ van de versterkingsconstructie. Om de capaciteit van de muurplaat te vergroten, werd de muurplaat direct gekoppeld aan de onderliggende versterkte muur met lijmankers. Zo is ook deze schakel sterk verankerd.  

versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post

versterken verduurzamen verbeteren, Groningen, Ten Post, Romy Ten Post, Ten Post, aardbevingsbestendig bouwen, verduurzamen, verbeteren, versterken, groningen, van wijnen, quakeshield, urgenda, thuisbaas, oosterhof holman, romy, aardbevingsgebied, rijksweg 203, rijksweg 203 ten post

Zie hier de lijmankers die van de buitenkant worden aangebracht.

Met stap 2 tot en met 5 zijn de schijven gevormd en zijn deze vervolgens stevig met elkaar verbonden. Zo heb ik in mijn woning een koppeling tussen het metselwerk, het dak en de verdiepingsvloer.

Een hele onderneming dus, maar ik ben blij dat deze klus geklaard is!