3x beter: een versterkte, verduurzaamde en verbeterde woning

11.09.2018

15:10

Het eindresultaat neemt steeds concretere vormen aan. De woning is straks toekomstbestendig én past nog steeds (of weer) in het straatbeeld. Een goed moment om op zoek te gaan naar nieuwe bewoners en voor een terugblik naar het ontstaan van de samenwerking tussen twee van de initiatiefnemers: Urgenda en Van Wijnen.

Energieneutraal wonen is voor nu én de toekomst de meest logische keuze en is – naast de noodzakelijke versterkingswerkzaamheden – onlosmakelijk verbonden met een toekomstbestendig Groningen. Peter Hutten (regiodirecteur Van Wijnen Noord) en Marjan Minnesma (directeur Urgenda), vonden gelijkgestemden in elkaar. Zij willen Groningers helpen, het dorpsgezicht behouden en laten zien dat een versterkte, verduurzaamde en verbeterde woning echt drie keer beter is. We doen het graag in één keer goed.

Van Wijnen neemt haar verantwoordelijkheid
“Met ons bedrijf zitten we midden in het aardbevingsgebied, waardoor we te maken hebben met klanten en medewerkers, die de aardbevingsproblematiek dagelijks aan den lijve ondervinden. We zijn als Van Wijnen dan ook al jaren intensief betrokken bij de weerbarstige ontwikkelingen in ons werkgebied. We hebben er nadrukkelijk voor gekozen onze verantwoordelijkheid daarin te nemen en willen een relevante rol spelen in het herstellen en veiliger maken van Groningen.

Er is veel aandacht geweest voor versterken van seriematig gebouwde (huur)woningen, waarin we versterken hebben gecombineerd met verduurzamen. Ook zijn bijzondere, historische panden op een unieke manier versterkt en veiliger gemaakt. Voor particulieren met eengezinswoningen is het echter moeilijk een oplossing te vinden en aangezien zij het gros van de woningen in bezit hebben, ligt daar een grote uitdaging.  Ook bij die huizen geldt, zoals we hier laten zien, dat versterken niet altijd vernieuwing aan de buitenzijde of sloop-nieuwbouw hoeft te betekenen. Het dorpsgezicht kan ook gespaard blijven door aan de binnenkant te versterken zonder meerkosten.

Ook is van belang te laten zien hoe je versterkingsmaatregelen combineert met het energieneutraal maken van de woning. Met het voormalige postkantoor in Ten Post als voorbeeldhuis grijpen wij deze uitdaging met beide handen aan. Daarbij hebben we in QuakeShield en Urgenda twee partners gevonden. Zij willen het samen met ons mogelijk maken om bij de openstelling van de woning een plek te lanceren waar versterken, verduurzamen en verbeteren van particuliere woningen op een realistische en inspirerende manier samenkomen.”

Urgenda wil de Groningers helpen
“Ik kijk al jaren naar de situatie in Groningen. waar heel veel mensen kapotte woningen hebben door aardbevingen. Aardbevingen die worden veroorzaakt door het winnen van gas. Bijna alle mensen in Nederland gebruiken dat gas, dus we zijn allemaal een beetje medeschuldig. Het wordt tijd dat we stoppen met het gebruiken van aardgas en dat we de Groningers gaan helpen. Vanuit dat gevoel heb ik positief gereageerd toen Van Wijnen aangaf van een bestaande woning in het aardbevingsgebied een voorbeeldhuis te willen maken, dat dan aardbevingsbestendig en energieneutraal zou moeten worden. Urgenda maakt al jaren woningen energieneutraal, dus we wilden graag laten zien dat dit ook heel goed en betaalbaar kan in het aardbevingsgebied. We hopen dat het inspireert om mensen in dat gebied in de toekomst veilige woningen te geven, zonder gas én zonder energierekening!”

Op zoek naar nieuwe bewoners
De afrondende werkzaamheden vinden de komende weken plaats. Daarna is de woning versterkt, verduurzaamd en verbeterd en dus volledig toekomstbestendig. Nieuwe bewoners voor deze ruime woning hebben wij nog niet. We zijn nu naar hen op zoek. Liefst bieden we onderdak aan een gezin dat als gevolg van de aardbevingen tijdelijk echt een beter huis nodig heeft.

Met de woning hebben wij iets unieks voor ogen. We willen deze gebruiken om anderen in het Groningse gebied te inspireren en informeren. Daarom hebben we de voormalige winkelruimte van het postkantoor afgescheiden van de privé-vertrekken. Deze richten we in als showroom waar we de gebruikte technieken laten zien. Ook willen we hier rondetafelgesprekken voeren over de toekomst van Groningen. We zoeken bewoners die hierin een actieve rol willen vervullen, hun ervaringen willen delen en die de deur een paar keer per jaar open zetten voor geïnteresseerden. De bewoners worden dan ook ambassadeurs van toekomstbestendig wonen. Tegenover zo’n unieke rol staat ook een unieke prijs. De huurkosten schelden we twee jaar lang kwijt. Bewoners wonen dus twee jaar lang ‘gratis’. Geïnteresseerd? Laat ons uiterlijk maandag 1 oktober per mail weten waarom jij en je partner, huisgenoot of gezin de meest geschikte en gastvrije kandidaten zijn.

Lees meer over deze unieke kans op: www.toekomstbestendig-in-groningen.nl/bewoners